Generelt gir vi 2 års garanti på våre produkter. Garantiregler er beskrevet på hvert produkt.

På enkelte produkter er det en utvidet garanti på 5 år. Disse produktene er godt merket.

Garantiperioden gjelder fra opprinnelig kjøpsdato og når du kan vise  til kvittering/faktura for kjøpet.

Garantien gjelder for defekter, feil og ødelagte produkter så lenge produktet er blitt brukt på tilsiktet måte.